Protetyka

Zastanawiasz się nad poprawą uśmiechu…? Możemy Ci w tym pomóc za pomocą nowych technologii w Przychodni NEOELDENT

Skaner wewnątrzustny

SKANER WEWNĄTRZUSTNY do koron, mostów z tlenku cyrkonu i porcelany oraz licówek zagwarantuje wysoką estetykę bez uczuleń. Skaner stomatologiczny wewnątrzustny to najdokładniejsze urządzenia na świecie. Skanuje z dokładnością nawet do 20 mikronów, dzięki temu każdy skan zostanie odwzorowany w 100-procentach.
Współpracujemy z renomowanym laboratorium protetyki CEREC_LAB z Lublina. Gwarantujemy uzupełnienia najwyższej jakości o wyjątkowej precyzji, mniejszą liczbę wizyt, pełen komfort podczas skanowania.

Bezpłatne badanie z planem leczenia lek. stom. Elżbieta Pałęga

Licówki porcelanowe

Most cyrkonowy

Korony porcelanowe

Most porcelanowy

Zakres świadczonych usług w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

 • Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym.
 • Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym.
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce (żuchwie) łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce.

Przed wykonaniem korony lub protezy, jama ustna pacjenta musi zostać do nich przygotowana.
Zęby muszą być wcześniej wyleczone z doprowadzeniem tkanek jamy ustnej do stanu, który umożliwiałby wykonanie uzupełnień. Lekarz przede wszystkim sprawdza czy w jamie ustnej istnieją jakieś zmiany o charakterze patologicznym, a także czy występują odpowiednie stosunki przestrzenne. Celem protetyka jest stworzenie optymalnych warunków użytkowania wykonanej protezy, tak by nie wpływała szkodliwie na cały układ stomatologiczny.

W ramach NFZ wykonanie protezy przysługuje raz na pięć lat.

Protezy częściowe

Protezy częściowe są protezami zdejmowanymi, które odtwarzają funkcję żucia, prawidłową artykulację i wygląd w przypadku niekompletnego uzębienia. Proteza zbudowana jest z łuków złożonych ze sztucznych zębów, zamocowanych do płyty protezy. Część płyty protezy stanowią siodła. Połączenie kilku siodeł protezy następuje poprzez elementy kompensacyjne (np. łączniki podniebienne i podjęzykowe z metali szlachetnych i nieszlachetnych). Protezę mocuje się do resztkowego uzębienia za pomocą elementów kotwiczących.

Protezy Całkowite (Komplet Górna i Dolna)

Protezy całkowite wykonuje się w przypadku całkowitego bezzębia (kompletnego braku wszystkich zębów). Są one wykonane z akrylu – sztywne tworzywo sztuczne zazwyczaj w kolorze imitującym błonę śluzową jamy ustnej w którym umieszczone są także akrylowe zęby w odpowiednim kolorze. Wykonanie protez całkowitych trwa od kilku do kilkunastu dni i wymaga od 4 do 5 wizyt w gabinecie dentystycznym.

Kolejne wizyty przebiegają w następujący sposób:

 • pierwsza wizyta – badanie podłoża protetycznego, pobranie wycisków anatomicznych, zaplanowanie pracy i metody leczenia protetycznego.
 • druga wizyta – pobranie wycisku czynnościowego, ustalenie wysokości zwarcia szczeki i żuchwy, dobranie koloru i wielkości zębów.
 • trzecia wizyta – przymiarka protezy, naniesienie wszelkich poprawek dotyczących zwarcia i ustawienia zębów.
 • czwarta wizyta – dopasowanie gotowej protezy, naniesienie poprawek – na tej wizycie Pacjent otrzymuje gotową do użytku protezę dentystyczną.
 • piąta i kolejne wizyty – w razie potrzeby korekta, ponowne dopasowanie.

Protezy całkowite akrylowe są najbardziej ekonomicznym i najpopularniejszym rozwiązaniem w przypadku kompletnego bezzębia (całkowitego braku wszystkich zębów). Dobrze odtwarzają warunki estetyczne. Jednak nie są pozbawione wad.

Do najważniejszych należą:

 • duży zasięg płyty protezy – może powodować zaburzenia w odczuwaniu smaku.
 • osiadanie – protezy akrylowe mają znaczny wpływ na szybkość zaniku wyrostka zębodołowego to prowadzi do pogorszenia warunków protetycznych.
 • proteza całkowita akrylowa – nie odtwarza w stu procentach funkcji żucia, takich protez trzeba nauczyć się używać.

Istnieją także inne alternatywne metody odtwarzania całkowitego bezzębia. Jednak protezy całkowite akrylowe są najbardziej dostępne i przystępne cenowo.

NFZ refunduje również uzupełnienia braków zębowych przy pomocy protez częściowych akrylowych w ilości brakujących zębów od 5 do 8. Płyta protezy w tym przypadku jest bardziej zredukowana niż w protezach całkowitych. Dodatkowym elementem retencyjnym w protezach częściowych są metalowe klamry, ciernie. Protezy mogą być dodatkowo wzmocnione metalową siatką zatopioną w płycie protezy, zapobiegającą pęknięciom i innym uszkodzeniom protezy.

W planowaniu protez oprócz czynnika funkcjonalnego uwzględniany jest również czynnik kosmetyczny nie mniej ważny dla pacjenta. Oprócz protez refundowanych przez NFZ nasza jednostka wykonuje również uzupełnienia stałe w postaci koron i mostów porcelanowych na metalu (jest możliwość uwzględnienia stopów złota czy stopów bezniklowych).

Wskazaniami do wykonania koron ceramiczno – metalowych są zęby z dużą ilością wypełnień, starte, leczone endodontycznie, zęby po urazach mechanicznych, przebarwione czy z niedorozwojem twardych tkanek zęba. Odpowiedni dobór koloru i kształtu korony pozwala na uzyskanie zadowalającego efektu dla pacjenta. Alternatywą dla koron ceramiczno – metalowych są korony na podbudowie z tlenku cyrkonu czy korony pełnoceramiczne. Pozwalają one uzyskać maksymalny efekt kosmetyczny. Mosty ceramiczno – metalowe czy na podbudowie z tlenku cyrkonu pozwalają na uzupełnienie częściowych braków zębowych.

Jest to uzupełnienie stałe (nie jest wyjmowane z jamy ustnej) więc komfort dla pacjenta w użytkowaniu jest dużo lepszy niż w przypadku protez częściowych. Lepszy jest również efekt kosmetyczny. Alternatywą dla protez akrylowych są protezy elastyczne (nie są refundowane przez NFZ).

Protezy te są oparte są na tworzywach elastycznych (termoplastycznych). Elementami retencyjnymi są klamry przeźroczyste. Technologia protez elastycznych to najbardziej rozwijająca się dziedzina protetyki stomatologicznej. Protezy te są wytrzymałe, lekkie, dają bardzo dobry efekt kosmetyczny i komfort użytkowania.

W naszej jednostce wykonujemy również, w przypadku braków częściowych uzębienia protezy szkieletowe z klamrami lanymi, zatrzaskami, zasuwami, ryglami. Protezy te nie osiadają na błonie śluzowej a siły przenoszone na ozębną zębów nie powodują zaniku kości. Szkielet metalowy protezy może być zredukowany co pomaga w użytkowaniu pacjentom z odruchem wymiotnym. Jest to proteza solidna, trwała, ma bardzo dobre utrzymaniew jamie ustnej (szczególnie przy zastosowaniu zatrzasków, zasuw, rygli etc.)

Protezy elastyczne z klamrami przeźroczystymi

Protezy szkieletowe